Sunday, April 14, 2024

ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ရတ်ႉသျႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း 50 ၵမ်း

Must read

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RIA ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ 50 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၾိုၵ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉတိုၵ်း ဢိၵ်ႇၽႅၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းသိုၵ်းဝႆႉသေ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼမ်လႄႈ ၸင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၺႃးလုမ်ႈၾႃႉ ဝၢႆႇၼႃႈပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မႃးပူင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽွင်းၶဝ်သုမ်းသိုၵ်း၊  ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈလီတီႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႄဝႃႈ လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်တင်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼႆၵေႃႈႁင်းမၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႄၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၾိုၵ်းတီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃး။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶွင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇမီးမႃးလွင်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃးၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတၢင်းတပ်ႉၼမ်ႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၼႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈႁိမ်းဝဵင်းပဵၷ်ႉ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ဢဝ် ႁိူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶဝ် မႃးၸႂ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 800 လမ်း။

ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ် ႁႅင်းသုတ်းၼၼ်ႉ တီႈရတ်ႉသျႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ႈၼိုင်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသိုဝ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် သႅၼ်း Su-30 သႅၼ်း မီးၼမ်ႉၵတ်ႉယႃႉလႅဝ်ၼမ် ႁၢႆႉၸႃႉႁႅင်းၼၼ်ႉပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တွမ်ႊဢႅၼ်ႊတရူႊသ် ၽူႈတႅၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶူဝ်းသိုၵ်းတီႈရတ်ႉ သျႃး တူၵ်းမႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 406 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပႃးၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းသႅၼ်း Mi-35- ၶိူင်ႈ မိၼ်ၵျႅတ်ႊၾၢႆႊတႃႊ သႅၼ်း MiG-29 လႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း Yak-130 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႃးတီႈရတ်ႉသျႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း