Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆဢွင်ႈတီႈ

Must read

တီႈဝၢၼ်ႈထီႇၶူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Khit Thit Media

ဝၼ်းတီႈ 27/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၾႆးမႆႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈသေ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ – ဝၢႆးလင် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထႅင်ႈဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း မိူၼ်ၵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – Khit Thit Media

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း