Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်

Must read

သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိင်းတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။

ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸၢင်ႉ – ဝၢၼ်ႈပၢင် ၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၸွၵ်ႉၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတႄႉ ထုၵ်ႇတိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ၊ ၽူႈယိင်းတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃးၶႅၼ်လႄႈ ၼႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိင်းတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ
Photo by – ၸုမ်းပရႁိတ/ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ဢွင်ႈတီႈ သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးမႃသီႇတူဝ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇ ၺႃး မၢၵ်ႇတီႈၼၼ်ႈသေ လူႉတၢႆယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇ လီ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ငိၼ်းမႃးတႄႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးလႄႈ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီၵၢင်။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇလီၵႂႃႇၼႆ ႁဝ်း တေလႆႈတူၺ်းတီႈမၼ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်တီႈသိုၵ်းၶဝ် ၵႆႉပႆၵႂႃႇမႃး လႄႈ မၼ်းထုၵ်ႇလီလႆႈဝႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢင်ႇၵႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 23 မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်တႃႈတေႈ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ ၸဝ်ႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၵႃးတႄႉ လူႉၵွႆတင်းလမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း