Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢင်းၶိူဝ်း

တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် ႁွင်ႈယႃႁူင်းယႃတဵမ်ၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(တုပ်ကွေးရောဂါ) ၼမ် မၢင်ႁိူၼ်း ပဵၼ်ဝတ်း တင်းႁိူၼ်းတင်းယေး ႁိုင်  3-4 ဝၼ်း ၸင်ႇတေႁၢႆၶႅၼ်း။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် ၸွမ်းႁွင်ႈယႃ(ဆေးခန်း)လႄႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈယူတ်းယႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၶၼ်ငႃးယွမ်းၶိုၼ်းဝႆး ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်း ႁိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်း

ႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၶၼ်ငႃးယင်းလႆႈၵႃႈသုင်ယူႇ ထိုင်မႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငႃးၶိုၼ်းယွမ်းလူင်း  ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးၶိုင်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ယင်းတိုၵ်ႉၶၢႆလႆႈ 1 ၸွႆႉ 7000 ပျႃးယူႇ။ တလဵဝ် လႆႈ 1 ၸွႆႉ5000 ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶိုၼ်ႈဝႆးလူင်းဝႆးလႅပ်ႈတေပဵၼ် ၸွမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းငႃးသမ်ႉ လႆႈၶၢႆ 1 ၸွႆႉ 14000...

ၶၼ်ငႃး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ 6,000 ပၢႆ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ငႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 6,500 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ငႃး 22 ၸွႆႉ (ၼိုင်ႈထူင်) ၶၢႆလႆႈ 150,000 ပျႃး။ မီးၵူၼ်းၵၢင် (ပွဲစား)...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ) ၵၼ်ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်း ထိုင်ပေႃးလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ   ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၶၢႆၶႅပ်းႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မၢင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၼိုင်ႈၸုမ်ႇလႂ် 2 မိုၼ်ႇပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျႃႊလၢႆႊ 2022 ၼႆႉမႃး မီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၽူႈၸၢႆး ၵူႈၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵိဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆၵိၼ် ၶႅပ်း ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပလိၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်း ၊  RCSS   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႄႈယၢမ်းလဵဝ်ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်း ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈသၢပ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ  မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၵူၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းမွင်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်းပႆႇလိုဝ်ႈ။  ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇဝႆႉဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ လဵၼ်ႈပေႇၶၢၼ်ႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈ တိတ်းယိၼ်ႉတေႃႇလွင်း...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇလဵင်ႉၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တူၵ်း   ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸဝ်ႈပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၶဵင်ႇၽီ  တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁၢမ်ႈ ၾူၼ် ။   ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းၼမ်ႉ ယွၼ်း ၾူၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးတႄႉ မွင်းၼမ်ႉမွင်းၾူၼ်တူၵ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း...

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယွမ်းလူင်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 2,000 လူႉတၢႆ 30 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  တေပၼ်ႇပုတ်ႈၸႅၵ်ႇၾႆးၵႂႃႇတႃႇ 14 ဝၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ 2 ၵိင်ႇၽႄ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႆသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း   ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉမႃး ႁႂ်ႈၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵႂႃႇၼႄတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ/ ပွၵ်ႉ  ၽႂ် မၼ်း။ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄ  မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း...

ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်လွင်း လိူင်ႇၼမ်ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/3/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆၵၢင်ဝဵင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ  သြႃႇမသမ်းၶဵမ်။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းပႆႇၵိုတ်း  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလႄႈလူႉတၢႆမီးၵူႈဝၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း လူႉတၢႆ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း လႅၼ်ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ၼႆသေ ၸႂ်ႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ 10 ၵေႃႉ  မႃးၸွႆႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်း(လုပ်အားပေး) ၼႆသေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇၶၢၼ်းမ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းထိုင်မႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉယိပ်းပၢႆႉၽႅၼ်ႇဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2 Silent Strike

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် တဵၵ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 တေမႃးၼႆႉ၊ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေမႃးယိုတ်းဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းမူတ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img