Saturday, June 22, 2024

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  တေပၼ်ႇပုတ်ႈၸႅၵ်ႇၾႆးၵႂႃႇတႃႇ 14 ဝၼ်း

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၾႆးၾႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ 2 ၵိင်ႇၽႄ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တေၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 31/3/2022

ထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢုတုမႆႈႁႅင်းလႄႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉသေ လႆႈၸႂ်ႉၽိုၼ်း/ ထၢၼ်ႇႁုင်တူမ်ႈဢဝ်ၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈၽေးၾႆးတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶၢဝ်းယၢမ်ႈ တီႈၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၸႂ်ႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တႃႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ ပေႃးသႂ်ႇၽိုၼ်းသႂ်ႇၾႆးၵေႃႈ ၵူဝ်ၾႆးမႆႈလႄႈ  ပေႃးၶဝ်ပိၵ်ႉၾႆးၾႃႉ ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ တေႁုင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉယၢပ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးထတ်းတူၺ်းလီလီၸိုင် ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉၼႆႉ တင်းမူတ်း တေႃႇဝၼ်း ၶဝ်ပၼ် 5 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 4 ၸႄႈဝဵင်း 2 ၵိင်ႇၽႄ။  ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ၊ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းၵဵင်းတွင်း၊  ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾႆးၾႃႉ သမ်ႉတေၸႅၵ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉ မၢင်ဝၼ်းတေလႆႈ 3 ပွၵ်ႈ မၢင်ဝၼ်းတေပဵၼ် 4 ပွၵ်ႈ ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေဝၼ်း။ ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ၊ ႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး လုၵ်ႈလၢၼ်ယူႇၸွမ်းတႄႉ တေဢမ်ႇ တၼ်းႁူႉၶၢဝ်းၾႆးၾႃႉမႃး/ၶၢတ်ႇ၊ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ  ႁဵတ်းၵိၼ် ႁုင်ယမ်ႉ  တႄႉတႄႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

“မိူဝ်ႈၸႂ်ႉၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသႂ်ႇယူႇၶႃႈလူး။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး တေၺႃးတတ်းသၢႆၾႆး ၾႃႉ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၾႆးမၢၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်တိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇလီၸႂ်ၶႃႈလူင် ”– ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾႆးၾႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၸူင်ဢၢင် ၵဵင်းတွင်းမႃး။ တင်ႈတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယဝ်ႉသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 2009 မႃးတေႃႇထိုင် ပီ 2020   ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉဢမ်ႇၶၢတ်ႇ။  ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸႅၵ်ႇၾႆးၾႃႉပၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်၊ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

လွင်ႈၸႅၵ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းသေပၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း။ တၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ပၼ်ၵူၼ်မိူင်းၸႂ်ႉတႄႉ ၸႅၵ်ႇသေပၼ်ယူႇသေတႃႉ ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း