Saturday, May 25, 2024

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယွမ်းလူင်းၼမ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 2,000 လူႉတၢႆ 30 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ။  

Photo Langkho DOPH-ႁၢင်ႈ ႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,938 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 36 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,899 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵိုတ်းၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ႁၢႆမူတ်းယဝ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃသေတိတ်းၸပ်မႂ်ႇၼႆပႆႇမီးထႅင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ၶၢဝ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဵၼ်ဝႆႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တလဵဝ်သမ်ႉၶဝ်လူဝ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉ 10 ၶႃႈလႄႇၼေႃ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်မိူင်းႁႅင်ႈလႄႈမိူင်းယႃႇသီႇဢုတုမႆႈႁႅင်း။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈမႃးၼႆႉၵူၼ်းမိူင်း ၾၢင်ႉႁႅင်းၼႃႇၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈၽေးၽိုၼ်းၽေးၾႆး။ ဢၼ်လူဝ်ႇသႂ်ႇၸႂ်တၢင်းၼမ်ႉသမ်ႉၼမ်လိူဝ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈဢေႃႈ ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးတဵၵ်းထတ်းၵၼ်တႄႉမၼ်းထႃႈတေမီးယူႇၶႃႈ။ဝႆႉမဝ်မၢင်တႄႉပႆႇလႆႈၶႃႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 10 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9 /4/2022။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 30 ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 6,169 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၸမ် 90 ပၢႆ ယႃၶႅၼ်း 6,000 ပၢႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ပၢႆးယူႇလီ) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ  မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ဝႃႈ-  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆႉ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28 ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 29 ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး  38 ၵေႃႉ တႃႇ 19 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း