Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းပႆႇၵိုတ်း  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလႄႈလူႉတၢႆမီးၵူႈဝၼ်း

Must read

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ရူတ်ႉၵႃးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢင်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း လူႉတၢႆ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ႁၢမ်ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ။ လူႉတၢႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 2 ႁၢမ် – 3 ႁၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈပႃး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ၼမ်ႉသၢႆး တင်းပုၼ်ႉၶႃႈၼႃ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈႁၢင်ႈပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်တီႈ ႁူင်းယႃဢဝ် ဝႃႈၼႆ။

“တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်း ယႃဢဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁၢႆ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၢႆ ။ ဢၼ် လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၸင်ႇလၢမ်းၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် – မေႃယႃယိင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ မၼ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွႆႈ ၵုမ်းထိင်းၸွမ်းပၼ်လီလီလႄႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးယူႇၾၢင်ႉတူဝ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး၊ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃး ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းၸပ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈယၢမ်းလဵဝ်။ ဢမ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 50-60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်းယူၵူၺ်းဢမ်ႇတဵမ် 2 ၶဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ပိူင်လူင်တႄႉ ယႃႇယူဝ်မဝ်ၵိၼ်မၢင် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် မၼ်းဢမ်ႇၸပ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈလူး”

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 တေႃႇထိုင် 19/2/2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းပဵၼ် 1,911 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 36 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,856 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 19 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း