Saturday, June 15, 2024

ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်လွင်း လိူင်ႇၼမ်ဝႃႈၼႆ။  

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ- ရူတ်ႉၶိူင်ႈမေႃယႃ လၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 /3/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/3/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆၵၢင်ဝဵင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ  သြႃႇမသမ်းၶဵမ်။ မၼ်း ၵိုတ်းဝႆႉ ၼႃႈႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်ပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၵၢင်ဝဵင်း ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းသမ်းၶဵမ်ပၼ်ယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၸွတ်ႈဝႆႉၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆ။ ၽႂ်တၼ်းလၵ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သႅၼ်း Honda Click  မိူင်းထႆး ။ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ႁၢႆၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် Honda Click  သႅၼ်းလီ မိူင်းထႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ဢၼ်ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵႆႉႁၢႆ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆး ။  ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵူၺ်း  ။ ပၢင်လွင်းၼႆႉ တီႈ မိူင်းၼၢႆး၊  တီႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇတင်းဝၼ်း/ ၶိုၼ်း မၼ်းႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး ဢမ်ႇၵိုတ်း။ ၵူၼ်းၵေႃႈပေႃးၵႂႃႇတေႃႇလွင်းသုမ်းမႃး လႆႈသင်ၵေႃႈႁူႉတေလၵ်ႉ တေၸူၼ် လူင်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင်၊ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉ /လွၵ်ႉ ႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႃႇသေႇ။ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁၢႆ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်သေပွၵ်ႈ၊ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ပွႆႇဝႆႉၵူၺ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ် ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢႃႇၼႃႇၶဝ်တေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သင်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉၼႆႉမွတ်ႇ။ ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈၼွၼ်းသမ်ႉမႃး၊ ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈလုၵ်ႉ တိုၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉမွတ်ႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၸႂ်ၵျႃႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊသိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶူဝ်းလီလီ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပၢင်လွင်းလိူင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလမ်းတီႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်လမ်းတီႉလႆႈသေ ၵုမ်းၶင် သင်ႇသွၼ် ယဝ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ။ တင်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးၽူႈလၵ်ႉႁၢႆၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးလိူင်ႇ ၽွင်းမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်ၼႆႉ – ၵူၼ်းလူင်တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း