Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢင်းၶိူဝ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 1500 ပၢႆ တၢႆ 17 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,500 ပၢႆ ၊ လူႉတၢႆ 17 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းမီးထိုင် 1400 ပၢႆ ဢၼ်ၸပ်းမႂ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉဢမ်ႇပိၵ်ႉ/ၵိုတ်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 26 ၵေႃႉ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 1,200 ပၢႆ တၢႆ 8 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   သဵၼ်ႈမၢႆ မီးၵႂႃႇ 1,229 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2021  ၶၢဝ်းတၢင်းး 5 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ပၢႆးယူႇလီႁွင်ႉၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်

ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်း 450 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ဝၢၼ်ႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021...

တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတီႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈႁႅင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈမႃးသူင်ႇၶၢႆထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဝႃႈတႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတေလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ ထႅင်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးၵိုတ်းဝၢင်းၶၢႆတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ လႆႈႁၢႆးငၢၼ်တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈထိုင် မိူင်းၼၢႆး – မိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ  ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2...

ပၢင်ၵုမ်လူင် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တီႈၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 55  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 56 တေမႃးၼႆႉ တေၸတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇ မႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ပတ်းပိုတ်ႉမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပ...

ၽႂ်ဢမ်ႇၼႄဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ တပ်ႉပိဝ်ႇ ႁႃႇလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး

ၽႂ်ဢမ်ႇၼႄလႆႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိုဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်း ယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပၵ်းပႂ်ႉၼႃႈတပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း လၢင်းၶိူဝ်း - ႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈႁႄႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶိုင်ဢၢင်ႈယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆး ၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူး ၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ တေမီးၵူၼ်း / ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၢင်ႈၶိုင်မႃးယႃႉ မႃး ၶုတ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ “ႁႂ်ႈၵႄးၼမ်ႉ ၵူႈသၢႆ ၵူႈတိုင်း ၵူႈႁူၺ်ႈ လႆႈလႆလွတ်ႈၽေး တူၼ်ႈမႆႉၵူႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလူမ်းယဵၼ် တႃႇၵူၼ်းတင်း ၼမ်” ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ မႄႈၶၢဝ်၊...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႃးၵမ်း 2 ၼႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃး ၵႅတ်ႈၵင်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယူႇသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇ ပေႃးသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၵႃႈႁိုဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ပလိၵ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇသိုဝ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝၢႆးလင်မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ပလိၵ်ႈလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈၶၢႆႉမႃးတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၊ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉတႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼွၵ်ႈဝဵင်းၼႂ်းဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႃႇၵဵပ်းဝႆႉ ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း  Stay At...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်...

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈမီးလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈပၵ်းသဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2 သိုပ်ႇထပ်းၵၼ်

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢၼ်မီလုမ်းၸႄႊတွၼ်ႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ။ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈၼမ်၊တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပၵ်းဝႆႉ မီး 3 တပ်ႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ  လႄႈ သုၼ်ႇလဵဝ်   ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်။ ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

RCSS ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ယိုဝ်ႈမႅၼ်ႈၵႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃး ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img