Tuesday, June 18, 2024

ပၢင်ၵုမ်လူင် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တီႈၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 55  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 56 တေမႃးၼႆႉ တေၸတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇ မႆႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ပၢင်ၵုမ်လူင်မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၵျွင်းၵမထၢၼ်းဝဵင်းၵေးသီး

ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ပတ်းပိုတ်ႉမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပ ထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23-25/3/2021 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵေးသီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမႃးၼႆၶႃႈ၊ ပၢင်ပွႆးတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ ၵမ်ႇမထၢၼ်းၼိုင်ႈတိူၵ်ႈလႂ် မွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး မၢႆတွင်း 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်တြႃးၵမ်ႇမ ထၢၼ်း မႁႃႇသတိပထၢၼ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီတဵမ် ဝႃႈၼႆ။  

Photo CJ- ပၢင်ၵုမ်လူင်မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၵျွင်းၵမထၢၼ်းဝဵင်းၵေးသီး

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅပ်းတတ်း ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် တႃႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵႂႃႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 54 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဝဵင်းၶူဝ် လမ်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 ၵေးသီး၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 57 လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 58 ပၢင်လူင်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 59 ပႆႇ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 60 ဝတ်ႉၼမ်ႉသၢႆး လၢင်း ၶိူဝ်း၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 61 ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 62 လွႆလႅမ်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 63 ပႆႇမီး၊ ၵမ်း ထူၼ်ႈ 64 ပႆႇမီးလႄႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 65 မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သုၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး36 ဢွင်ႈတီႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူၵ်ႈၵမ်မ ထၢၼ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တိူၵ်ႈငဝ်ႈ၊ တီႈတႄႇပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တင်ႈတႄႇ ပီၶရိတ်ႉ 1947 (ပီၵေႃးၸႃႇ 1309 ၼီႈ) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း