Tuesday, June 18, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႃးၵမ်း 2 ၼႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃး ၵႅတ်ႈၵင်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယူႇသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇ ပေႃးသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၵႃႈႁိုဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ပလိၵ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၵၢၼ်လုမ်းလႃးၵႅတ်ႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပီ 2020 ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်ၸွမ်း တႃႈၸွမ်း တၢင်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်သႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ဢမ်ႇယူႇႁၢင်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ယူႇ၊ ၵူၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်။  

ၼၢင်းသူၺ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၸတ်း ပၢင်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၵၼ် ပေႃး ၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵူဝ်ၵၼ်ၶႃႈ လီမႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃး ပေႃးၸပ်းၵၼ်မႃး တေႁဵတ်းႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉယင်းဝႃႈ  လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းတီးၵႆဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ယူႇ၊ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႆၵေႃႈမီး။   

ၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်ႉမႅင်းမဵဝ်းၼႆ မၼ်းတေၸပ်းၽႂ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉလႆႈ ဢမ်ႇႁၼ်လႆႈၶႃႈလူး ပေႃးပဵၼ်လႆႈ တႄႉၵေႃႈလီၾၢင်ႉသတိၵၼ်ဝႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလႃး ၵႅတ်ႈၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵၼ်ၼႆႉ ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈဢမ်ႇပေႃးၵူဝ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႉ။  ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ် ဝႆႉမဝ်မၢင် ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလူင်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မႆႈၸႂ် ပေႃးမႆႈဝီႈဝီႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်ႁႄဝႆႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇယွမ်းလတ်း ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ပေႃးမီးတၢင်းလတ်း တၢင်းဝႄႈၵေႃႈ ဝႄႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇတၢင်းပႅတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊဝႃႈ – ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇ။ ဢၼ်ဢႅဝ်ႇၵေႃႈတိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ပေႃးၸပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉတႄႉတႄႉ ၵူဝ်ဢဝ်ယၢပ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ– ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇပႃးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႊ သဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁွၼ်တီႈ 2 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈႁွၼ်တီႈ 1။ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်သေ ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢႆလႆႈသေပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီႊ 80505 ၵေႃႉလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉ 59888 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီး 1765 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 325 ၵေႃႉ။ ပွတ်းႁွင်ႇမီး 76 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းမီး 237 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇမီး 12 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မီး 139 ၵေႃႉ။  တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈသေလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉမီး 184 ၵေႃႉ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း