Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶိုင်ဢၢင်ႈယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

Must read

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆး ၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူး ၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ တေမီးၵူၼ်း / ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၢင်ႈၶိုင်မႃးယႃႉ မႃး ၶုတ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းတီႈတၢင်း ၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ မိူင်းၼၢႆး ပဵၼ်သၢႆဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ တင်း  ပီၼႆႉမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ် မႃးလဝ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းၼၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈသေ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း၊ လွင်ႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တေမီးၵူၼ်း/ ၶွမ်ႊပၼီႊၶိုင်ဢၢင်ႈတေမႃးယႃႉ၊ မႃးၶုတ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ် ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႇတေႃႇၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်မႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်မႃးထႅင်ႈ။

တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၵမ်ႈၼမ် လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇမႃး။  

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးသေ တီႈမိူင်းၼၢႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊသေၵေႃႉ သေၸုမ်းမႃးယႃႉ မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ မႃးတိူဝ်ႉၼမ်ႉ၊ တိူဝ်ႉၼွင်၊ တိူဝ်ႉၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းၶႃႈ”- ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2010 တင်း ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်း/ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႃလွင်ႈ ႁႃတၢင်းမၼ်း တႃႇတေၶိုင်ဢၢင်ႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး (ၽွင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ ၵႆႉတွင်ႈထၢမ် ၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ မၼ်းပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုင်ႈဢိင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈ ၼႃးဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈ ႁွင်ႉၾၢႆႇပႃႇမႆႉသေ လၢတ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈၵမ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ  ၸွင်ႇမီးၽႂ်မႃးတၢင်ႇ ယိုၼ်ႈတႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးယိုၼ်ႈ။ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးပႃႇမႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢမ်ႈယႃႉ လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း။ မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈတင်းၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈ တေႃႇၼႆႉ လႅၼ်လိၼ်မၼ်း မီးၵႃႈႁိုဝ် ႁႂ်ႈတႅၵ်ႈသေ မၵ်ႈမၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈဝႆႉႁဵတ်းၼႆယူႇ” – ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၼႆႉမီးတီႈဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်ႇဢူႈ လႄႈဝၢၼ်ႈယေး၊ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၊ ၼမ်ႉဢၼ်လဵင်ႉတူင်ႈၼႃးပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး   ႁၵ်ႉသႃ သိမ်းပႅင်း   ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၵူႈပီပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း