Saturday, July 20, 2024

မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ  တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်  ဝၢႆးလင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ  ။

Image: ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ/ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 3/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၽူၺ်းသႅင် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽိူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈလၢႆးၶႃႈႁဝ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃး ၵႂႃႇပေႃးပႆၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပူႇၵႄႇ/ၵၢင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ သေႃႇပၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ ယႃႇပေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး  ပေႃး ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူပ်ႉသူပ်း ၵႆႉ လၢင်ႉမိုဝ်းၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၵႂႃႇၸၢႆႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ၵၢတ်ႇ ဢေႇမၢင်လိူဝ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ၊ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်မႃးၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈမႃးၶၢႆ ၼႂ်း ၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ/ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 လၢႆးၶႃႈ

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄၵၼ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ၼမ်ႉလၢင်ႉမိုဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမီးတၢင်း လူဝ်ႇ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵၼ် ။ ဢွၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈမၢင်ၵႂႃႇဢေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းမၢင်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၵူႈဝၼ်းတႄႉ ၵၢတ်ႇပေႃးၵိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵူဝ်ၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 18 ပီ တင်း 19 ပီ ယၢမ်း လဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းလၢႆး ၶႃႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းၼၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈႁဝ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၶႆႈငိူၼ်ႈၶဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇယူႇၸမ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမီးၵူၼ်းႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ တီႈလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈပွၵ်ႈမႃးၶဝ်ႈ Q တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႆႉသေ ၸင်ႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်း တရႃႉ 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ လၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉ၊ တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉလႄႈ ဢေးသႃႇယႃႇ 1 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း 7 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း