Saturday, September 30, 2023

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈပႆႇလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉတင်းၼမ်လၢႆ

Must read

ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ၼႆၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဢၼ်လႆႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸႂ်ႉ ၾႆးၾႃႉ တင်းမူတ်းမီး 4,631 ဝၢၼ်ႈ၊ ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်းၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ သမ်ႉ မီး 9,142 ဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ – “ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈၾႆးၾႃႉ လႄႈ ဢၼ်ပႆႇလႆႈၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် မူႇဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၾႆးၾႃႉ 1,344 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇ လႆႈၾႆးၾႃႉသမ်ႉ 1,203 ဝၢၼ်ႈ။ ၸႄႈမိူင်းလႅင် လႆႈၾႆး 481 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 36 ဝၢၼ်ႈ။ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈၾႆး 1,159 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 938 ဝၢၼ်ႈ။ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႆႈ ၾႆး 988 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 355 ဝၢၼ်ႈ။ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း လႆႈၾႆး 865 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 278 ဝၢၼ်ႈ။ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈၾႆး 2,094 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 1,647 ဝၢၼ်ႈ။ ၸႄႈမိူင်းတႆး သမ်ႉ လႆႈၾႆး 4,631 ဝၢၼ်ႈလႄႈ ပႆႇလႆႈ 9,142 ဝၢၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်း 8 တိူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႆႈၾႆး 5,325 ဝၢၼ်ႈ၊ ပႆႇလႆႈ 664 ဝၢၼ်ႈ။ တိူင်းတႃႊၼၢဝ်ႊသီႊ လႆႈၾႆး 748 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 489 ဝၢၼ်ႈ။ ပႃႇၵိူဝ် လႆႈၾႆး 3,062 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 3,425 ဝၢၼ်ႈ။ မၵူၺ်း လႆႈၾႆး 3,240 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 1 ,548 ဝၢၼ်ႈ။ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၾႆး 4,087 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 712 ဝၢၼ်ႈ။ တႃႈၵုင်ႈ လႆႈၾႆး 1,622 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 521 ဝၢၼ်ႈ။ ဢေႊရႃႇဝႃႇတီႊ လႆႈၾႆး 6,981 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 4,883 ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၾႆး 620 ဝၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈ 176 ဝၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း