Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ “ႁႂ်ႈၵႄးၼမ်ႉ ၵူႈသၢႆ ၵူႈတိုင်း ၵူႈႁူၺ်ႈ လႆႈလႆလွတ်ႈၽေး တူၼ်ႈမႆႉၵူႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလူမ်းယဵၼ် တႃႇၵူၼ်းတင်း ၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး/ ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးလႄႈ မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် တီႈၼမ်ႉႁူႉၸၢၵ်ႈတေႃႇ မိူင်းၼၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ မႄႈၶၢဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈ ႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ  တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ 1) ယႃႇပေႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃး ယႃႉမႃးၵဝ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ၊ 2 ) တႃႇႁၵ်ႉသႃ ထိင်းသိမ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ၊ 3) ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်း ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဝႃႈမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆး/ ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးလႄႈ မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် တီႈၼမ်ႉႁူႉၸၢၵ်ႈတေႃႇ မိူင်းၼၢႆး

 ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၼႆႉ  သင်ၶၸဝ်ႈ၊ မႄႈၶၢဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃးတႆးဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ လႆႈဢဝ်ၽႃႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်းမတ်းတူၼ်ႈမႆႉ တင်းမူတ်း   ဢမ်ႇယွမ်း 100 တူၼ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် မိူင်းၼၢႆး၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵေႃ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃးတႆး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်လၢႆၵေႃႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈတွၵ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း