Tuesday, June 18, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 1500 ပၢႆ တၢႆ 17 ၵေႃႉ

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,500 ပၢႆ ၊ လူႉတၢႆ 17 ၵေႃႉ ။

Photo Credit to LKO Youth-မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 1,595 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 17 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,458 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 120 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 120 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း 113 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ 7 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢမ်ႇလူင်းထတ်း ထတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇဝၢၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၽႂ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸႅတ်ႈၵူၺ်း တီႈႁူင်းယႃ ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵေႃႈၵႂႃႇႁူင်းယႃ ပေႃးဢမ်ႇႁႅင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ တင်း မူတ်း 11 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး 5/1/2022 ၼႆႉ မႄႈထဝ်ႈထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း