Tuesday, June 18, 2024

ၽႂ်ဢမ်ႇၼႄဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ တပ်ႉပိဝ်ႇ ႁႃႇလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး

Must read

ၽႂ်ဢမ်ႇၼႄလႆႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိုဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်း ယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ပၵ်းပႂ်ႉၼႃႈတပ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း လၢင်းၶိူဝ်း – ႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉၵႂႃႇမႃး။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉလၢင်းၶိူဝ်း/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ် လတ်းၽၢၼ်ႇ ၼႃႈတပ်ႉ ၼိူဝ်တၢင်းလူင် လၢင်းၶိူဝ်း – တႃႈသူပ်းတဵင်း- ႁူဝ်မိူင်း။ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇၼႆႉ ပၵ်းတပ်ႉ ဝႆႉတီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်း/ႁူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ တင်ႈၵဵတ်ႉဝႆႉၼႃႈတပ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ တီႈႁိမ်းဝၢင်ႈပုင်းထုၼ် ၊ ၽႂ်/ၵေႃႉလႂ် ဢမ်ႇမီး ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ သမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ (ႁိုဝ်) ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်လတ်းၽၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႃႈတပ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈၼႆႉ ၺႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ။ ဢမ်ႇပၼ်ၶႃႈၵႂႃႇ ။ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇ ။ ယွၼ်ႉၶႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်သမ်းယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉဝႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇၶႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးၶဝ်ႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႇၶျ်ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇသမ်းၶဵမ် ယင်းဢမ်ႇတဵမ် 50 ၵေႃႉ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

“ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁတ်းၵႂႃႇသမ်းၵၼ်ၶႃႈ၊ ၶဝ်တႄႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသမ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ  ၵူဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇသမ်းၵၼ်။ ပေႃးသမ်းယဝ်ႉ ၶဝ်တေပၼ်ဝႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် ဝႃႈႁဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉ သမ်း ယဝ်ႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လတ်းၽၢၼ်ႇၼႃႈတပ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ဢၼ်လူင်းသမ်းပၼ်သမ်ႉ ပဵၼ် တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵူဝ်တၢႆၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”–  ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူင်းထႆး ၼႆႉ ဢဝ်ယႃႈယႃ တၢင်းမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယိူဝ်း ၊ တၢင်း ယႃႈယႃ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ ပေႃးၵူၼ်းသမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းတူဝ် ၵၢမ်ႈလႄႈ သင်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇသမ်းတေႃႇထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈယႃႈယႃမိူင်းၵြႃးမႃး တႄႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ထုၵ်ႇလႆႈႁိပ်ႈ သမ်း 7.5 သႅၼ်ၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇတၼ်းသမ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇပႅတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသမ်းပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃမိူင်းလႂ် ဢဝ်တီႈလႂ်မႃး ယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း