Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇသိုဝ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝၢႆးလင်မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ပလိၵ်ႈလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈၶၢႆႉမႃးတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၊ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉတႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း။

Photo Credit to Mg Mg Than: ႁၢင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း ႁွင်ႈႈဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼွၵ်ႈဝဵင်းၼႂ်းဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႃႇၵဵပ်းဝႆႉ ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း  Stay At Home တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 တေႃႇထိုင် 5/12/2020 ၼႆလႄႈ     ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵၼ်။   

- Subscription -

ၼၢင်းလၢဝ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေပိၵ်ႉမိူင်း တႃႇ 15 ဝၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်မႃး 1 ၵေႃႉ ၼႆလႄႈ  ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႃသိုဝ်ႉ  ဝႆႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်တႄႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၶႃႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉမၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉၶူဝ်း – ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင် လူႇတၢၼ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈဝႆႉၶိုၼ်းတင်းၼမ် ။  

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်ႇတေပိၵ်ႉမိူင်းလႄႈသင် ႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၸဝ်ႈလူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းလၢင်း ၶိူဝ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈဝႆႉတၢင်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵဵတ်ႉ(တႃႈလူတ်ႉ) မိူင်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးပွၵ်ႈၶိုၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း- ဝႃႈၼႆ။ 

ၸၢႆးသူၺ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵႃးလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉ တၢင်ႇဝဵင်း တၢင်ႇ တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးမူတ်းမူတ်း ၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၶႃႈတိုၵ်ႉလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 21 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 တေႃႇထိုင် 5/12/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ ယူႇ တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ ပႆႇႁၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၸဵင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းလၢင်း ၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း တႃႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶႃႈ လႆႈႁၼ်ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇ ယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 74,882 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1,676 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 17,573 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 55,633 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း