Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းမီးထိုင် 1400 ပၢႆ ဢၼ်ၸပ်းမႂ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉဢမ်ႇပိၵ်ႉ/ၵိုတ်း  ။

Photo Credit to Dr.Mg Mg Than(Langkho DOPH) ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယူႇၸမ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 26 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 10 ပၢႆ 20 ပၢႆ။ ၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပုင်ႇမၢၼ်ႇၵူၺ်း ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝဵင်းတႄႉဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႊတွင်ႊ ၊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်  လၢင်းၶိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇလႆႈ ၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်  ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈတမ်ၶူႈၼင် ။ တေတမ်မိူဝ်ႈ လႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းပဵၼ်ၼႆ တေၸႂ်ႉယူတ်းယႃသေၵွၼ်ႇ။ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းဢမ်ႇႁၼ်ၼႆ တေပၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း- ၼႆၶႃႈဝႃႇ ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၸၼ်ႉသၢမ်၊ ၸၼ်ႉၸဵတ်း၊ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉ ။

“တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၽႄႈၼမ် ဢမ်ႇလူတ်းလူင်းသေပွၵ်ႈ လီမႆႈၸႂ်တႄႉ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႆႉၸႅတ်ႈၼႃႇလႄႈ မၼ်းႁၼ်ၵူၺ်း။ ပေႃးမႃးၼိူင်းတူၺ်းတင်း တၢင်ႇဝဵင်းၸိုင် ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇပေႃးၸႅတ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉလႄႈပိူၼ်ႈထႃႈ တေဢမ်ႇႁၼ်ၼမ်မိူၼ်ၼႆၵူၺ်း။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇမေႃလုမ်းလႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵၼ်လီလီ။ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ ၵႆႉပဵၼ်ဝတ်း/ဢႆ။ ပေႃးၵႂႃႇတမ်ၶူးၼင်ၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီး 10 ၵေႃႉပၢႆ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်ဝႆႉၸဵမ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,383 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 96 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,276 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း