Tuesday, June 18, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈထိုင် မိူင်းၼၢႆး – မိူင်းပၼ်ႇ

Must read

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ  ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။  

Photo by – Sai Da/ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ (ႁၢင်ႈပီၵၢႆ 2020)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယူႇ လႆႉႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသီႊတီႊဢႅမ်ႊ ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ဢဝ်ၸႂ်ၸေႇတၼႃႇသေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ – လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းပၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၶႅၼ်းႁၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃ 8 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 1 ၶူပ်ႇပၢႆ 8 လိူၼ် 1 ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 2 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်း ပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/7/2021    ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းသေ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီလွင်ႈသင်ႇႁၢမ်ႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်ၸႂ်ႁူႉသေ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူယူႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

“ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ  ပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်  ၵေႃႈ လိူတ်ႈသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉ ယူတ်းယႃယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉပႃးဢွၵ်ႊသီႊ ၵျိၼ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉၶႃႈ။   ၸိူဝ်းလူင်း ႁူင်းယႃၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈပၼ် ပႃးယႃႈယႃႁႅင်း၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃမၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇ ထူၼ်ႈသေ လႆႈသိုဝ်ႉပၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ”-   ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼၢႆးလႄႈမိူင်းပၼ်ႇတႄႉ ပႆႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းယူႇပွၵ်ႉပၢင်ဝွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇမီးၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၼ်း မိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ၵိၼ် ၾၢင်ႉၵၼ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶီမီးမႆႈသင်။ ပၢႆၸတ်းပွႆး ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လူင်ထႅင်ႈသေၶႃႈဢေႃႈ။ ထူၼ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ ႁိုဝ်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးတႄႉ သုၵ်ႉၵၼ် မူတ်းယဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁွပ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် လၢႆလၢႆဝဵင်း ၵေႃႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ၾၢင်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်မိူၼ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ။ လွင်ႈၸတ်းပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလုမ်းလႃးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ် မီးမိူၼ်ပီႈ ယဝ်ႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆႉသေ ယူႇတီႈမေႃယႃလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ-  တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈယဝ်ႉ။   ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉၵူၺ်း ။  သင်ဝႃႈႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်လူတ်းၼႆ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ သုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ယႃႇယူႇၶွၼ်ႈၵၼ်၊ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီၸတ်းပၢင်ပွႆးသင်၊   ထုၵ်ႇလီ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း တူမ်းပၢၵ်ႇ၊ သႂ်ႇသွင်ၸၼ်ႉယိင်ႈၶႅၼ်းလႆႈတမ်းၸႂ်၊    ထုၵ်ႇၵိၼ်ပၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းဢႃႇႁႃႇရ ၼမ်ၼမ်၊  ၼွၼ်းဢိမ်ႇဢိမ်ႇ- ဝႃႈၼႆ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း