Friday, July 19, 2024

တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ

Must read

 မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သွင်ၽူဝ်မေး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ် မႆႈၸႂ်။

Photo SHAN- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2021 သွင်ၽူဝ်မေး မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ ဢမ်ႇယူႇလီ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ  လႄႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းႁၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မႃးသွၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ်။ မႃးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉတႅတ်းတေႃးလီ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မႃးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းငေႃႉၼႆႉသေ ဢမ်ႇယူႇလီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ ။ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃ။  ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶႃသွင်ၽူဝ်မေးၼၼ်ႉ လႆႈယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁဵင်ပၢႆ။ ပၢႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်ယဝ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ ယူႇလီ/ ၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး  ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉ မွၵ်ႈႁဵင် ၼႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉ တီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2 ၵေႃႉသေ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၶႃႈ။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ/ၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ ၶႅၼ်းပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းငေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ဢၼ်ၵဝ်ႇပၢႆမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်၊ ဢၼ်မႂ်ႇပၢႆႈမႃးထႅင်ႈမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ၊ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း မႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်သိုပ်ႇပၢႆႈမႃးတီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵိင်ႇၽႄ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ တင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 3 လၵ်းၼႆႉ ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈႁဵင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်တႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလိူဝ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 200 ပၢႆ။ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း