Sunday, June 16, 2024

တီႈမိူင်းတူၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မႃး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (ပွတ်းမိူင်းတူၼ်)  ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၺွပ်း သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ။

Photo: ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် / လၢၼ်ႇၵဵၵ်ႉသိုၵ်းဝႃႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃး ပွတ်းမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ယၼ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆး လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်း မိူင်း တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ လုၵ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးသေ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတင်းလၢၼ်ႇပႃၶီး BP2 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႇ သိုၵ်းဝႃႉ တီႉလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၶဝ် 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း 7 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ပွတ်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 14 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 11 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႇ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ လွႆၵေႃႇလႄႈ ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ မိူင်းတူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလမ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လၵ်ႉႁပ်ႉတေႃႇ သူင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လီဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းယၢင်ႉဝႆႉၽွင်ႈၶႃႈ။ ဢၼ်သူင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်တီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိုင် တေယၢပ်ႇၵၼ်မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 479 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 390 ၵေႃႉ၊ မိူင်းပဵင်း 34 ၵေႃႉ၊ ၵဵင်းတုင် 27 ၵေႃႉ၊ မိူင်းတူၼ် 14 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယွင်း 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ 5 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း