Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ပၢႆးယူႇလီႁွင်ႉၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်

Must read

ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်း 450 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ဝၢၼ်ႈ။

Photo Credit – ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢင်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း 450 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 367 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 81 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းတေ ပဵၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူင်း၊ ပၢင်ဝွင်၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇပိၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်းႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ယူႇယူႇသမ်ႉ ပေႃးမႃး ၸုပ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ဢၼ်ၸုပ်ႈမႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉလႂ်မႃးၼႆ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်း ဝႆႉမဝ်မၢင်ၶႃႈဢေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ လႄႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မူၼ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးၵၼ်ၶႃႈၼႄႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးၵၼ် ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းပိၵ်ႉၶူးလၢင်ၵၼ်သေ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းပဵၼ်မႃးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁၼ်တီႈ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ မေႃယႃလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ –“ဝူၼ်ႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇဝႃႇၵၼ်ႇတေႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တေပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1-2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် ႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉတႄႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ထူပ်းႁၼ် 1-2 ၵေႃႉၶႃး။ ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၼႆႉၵေႃႈ ယူႇလီၵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်မႃးၼမ်သေ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆသင် ဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ဢွၼ်ၵၼ် မႃးၵူတ်ႇထတ်း ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း တင်းမူတ်း 545 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း