Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

PNO ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇၶိုၼ်း

သိုၵ်း PNO ၼႄၶႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တီၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ ၺွပ်း ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၽႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃး သိုၵ်း PNO ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၶႅၼ်( ဖောင်းတောအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ မိတ်ႉၸိမ( မဇ္စျိမ လူမူကူညီရေးအသင်း ) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇပၢႆႈတပ်ႉ 20 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်း တပ့် ၶမယ 508 ဢၼ်ပၵ်းတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈ တပ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ် Dec ပီ 2022 ပူၼ့်မႃးၼႆ့။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၽူႈမီးၸၼ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 လုၵ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 60 mm ၵႂႃႇတၢင်းႁူၺ်ႈလွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆ   တူၵ်းၸႂ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ။ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 249 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်သိပ်းလပ်း  ပၵ်းပၢင်သဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇ။ ၵူၼ်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်မႃးၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းၽိတ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇပၵ်းတၢင်ႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၶဝ်ပၵ်းၵမ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈၶဝ်တေၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်တလဵဝ်တိုၵ်ႉယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ”-ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်လူင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမေႃး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းၵၼ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမေႃး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်သေ ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ၶဝ်ႈဝတ်ႉဝႃးၸူၼ်ပႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးယူႇသဝ်းၵေႃႈၼမ်  ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇ   ၶဝ်ႈၸူၼ်ပႃးၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ/ သၢပ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉႁၢႆ   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင်ပၼ်သင်။ ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 30  

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆ  ၼမ်ႉသေႃႇၵျီႇ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉသေႃႇ ၵျီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇ ယွမ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူၼ်ႇပင်းၼမ်...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈၶူပ်းၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈ လမ်းၶူပ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ  ထုၵ်ႇ သိူဝ်ၸုမ်ႈလမ်းၶူပ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်သေး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း...

သိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်း ငႃၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ SSPP လႄႈ RCSS သၢမ်ပႃႈသၢမ်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ    ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းလၢတ်ႈ။ သိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူင်လႄႈ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေႃႇတူဝ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/7/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ -...

ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် ထိုင် 3,000 ပျႃး တီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊ 2,900 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉၸၢၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆၶမ်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 တင်း 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ 509 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈထပ်းၵၼ်  2 ၶမ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img