Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇပၢႆႈတပ်ႉ 20 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ။

ပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်း တပ့် ၶမယ 508 ဢၼ်ပၵ်းတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈ တပ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ် Dec ပီ 2022 ပူၼ့်မႃးၼႆ့။

- Subscription -


ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၽူႈမီးၸၼ့် လၢႆလၢႆၵေႃ့။ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ့်ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၵွၼ်းတပ့် 508 ဢမ်ႇပၼ် လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းၶဝ် ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈတပ့် ၽူႈၸမ်ၸႂ်တင်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။


ဝၢႆးၶဝ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ်ႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႅတ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ ၸိူဝ်းၶဝ် သေဢမ်ႇၵႃး တမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းပႃး လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတပ့်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။


ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့် ခမရ 508 ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ့် ပူၼ့်မႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် မႆႈၸႂ်ဝႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။


ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ့် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း