Saturday, May 25, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁိမ်းႁူင်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁူင်းလဵၼ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵမ်း႞ ။ယဵၼ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 3 ၊ 4 မိၼိတ့်သေ တႅၵ်ႇထႅင်ႈႁူၺ်ႇ႞ ။မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ့် ႁႅင်းဝႆ့ဢေႃႈ။ဢၼ်တႅၵ်ႇၵမ်းလင်ၼႆ့တႄ့ ဢမ်ႇပေႃးႁႅင်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ့ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ၊ မီးလွင်ႈလူ့သုမ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆ့တႄ့ ပႆႇႁူ့လွင်ႈယွႆႈယႅမ်း။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ 2022 ၼၼ့်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်း တီႈမူၸေႊ ပလိၵ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃ့လႄႈ လူ့တၢႆ 2 ၵေႃ့။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆလၢႆၸုမ်းတူင့်ၼိုင်ဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်တႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်တႆး RCSS/SSA ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၊ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ့်ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း