Tuesday, May 21, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆး – ထႆး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထႆး – တႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆးလႄႈ ၶျႆးပၵၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင်။

ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – คนเมืองฝาง/ ပီႈၼွင်ႉထႆး – တႆး ပႂ်ႉဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ပႃႈၼၢင်းၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းၾၢင်ၼႆႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ တင်ႈတႄႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်း။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပႆႇႁွတ်ႈမႃးၶႃႈ။ တီႈၼႆႈတႄႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၾၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းတီႈယူႇ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉ ဝႆႈသႃ ၊ ၸတ်းဝႆႉပၼ်ပႃးတီႈၼင်ႈ တီႈသဝ်း တႃႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ သင်ဝႃႈတေမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ တေလုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းႁၢႆး ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း – မႄႈဢၢႆး – မိူင်းၾၢင်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပၢင်းၸဝ်ႈႁဝ်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈမိူင်းၾၢင်ၼႆႉၶႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈတႄႉ ပႆႇႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၶႃႈ”- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႈသႃ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊၻွၼ်ႊရိူင်ႊ (ဝတ်ႉသီတွၼ်းႁိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6။ တီႈပၢင်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၼ်ႉ ၸတ်းပႃး ပၢင်တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ မိူင်းၽူင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉတႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်ယူႇ။ ပေႃးယဝ်ႉ တေ သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသလွင်း။ ပေႃးယဝ်ႉတီႈ မႄႈသလွင်းယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၺ်း ၵႃႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈတႄႉ တေပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၵူတ်ႇပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/1965 ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ မႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈ ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း ႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃး ဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉ ၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း