Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 လုၵ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 60 mm ၵႂႃႇတၢင်းႁူၺ်ႈလွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆ   တူၵ်းၸႂ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ။

ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်း  ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်းသေ ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ။  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သမ်ႉ ယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇယူႇ  ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လုၵ်ႈယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ၼႆႉၵူၺ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ၵႂႃႇတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း SSPP လႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ  ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တႄႉဢမ်ႇမီး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း