Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

Photo CJ- ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သေ ၸီႉသင်ႇဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႄႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတင်းၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း PDF လႄႈ SSPP ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပႅင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး။     

“ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸမ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁႆႈ။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။   ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ် ၶဝ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း တေတုၵ်ႉၶ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်”- ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်းထႅင်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁူင်းၵဵပ်းၵုၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵႂႃႇသဝ်းထိုင်ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း