Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈၶူပ်းၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈ လမ်းၶူပ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ၵေႃႉၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈ ၶူပ်းၽွင်းၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ  ထုၵ်ႇ သိူဝ်ၸုမ်ႈလမ်းၶူပ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်သေး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႅၼ်မိုဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  

- Subscription -

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇလေႇထိူၼ်ႇ ၊ သမ်ႉၵႂႃႇႁႃပႃးၼေႃႇ။ ၵႂႃႇ ထူပ်း ႁၼ်သိူဝ်။ မၼ်းဢဝ်ၵၢင်ႇၵႃႉယိုဝ်းသႂ်ႇ သိူဝ်။ သိူဝ်လမ်းၶူပ်းမၼ်းၸၢႆး ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၶႅၼ် တီႈမိုဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ”– ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇၼႆႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈငႄႉၸႅၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၶမ်းလူႇလႄႈ ပႃႈၼၢင်းငူၺ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်သေး ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ။

ပႃႇထိူၼ်ႇမူၺ်ႉၼမ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈထူပ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်လီလီ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၽူႈပၵ်းတႃၾၢႆႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းႁႃယၢပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ သိူဝ်ၼႆႉလႅပ်ႈတေ မၼ်းဢႅဝ်ႇႁႃ တီႈယူႇတီႈ ၵိၼ်မႂ်ႇၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသိူဝ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈတီႈမႆႈ။ မၼ်းလႅပ်ႈတေပၢႆႈတီႈမႆႈသေ ႁႃတီႈ ၵတ်းတီႈယဵၼ်။ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ပီၼႆႉၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ထိူၼ်ႇ ၵေႃႈဢမ်ႇလိူင်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇႁဵပ်းတွပ်းဝႃႇ မၢၵ်ႇတႅပ်းၸလၢၼ်း ဝႃႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတီႈထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉၼႆႉ ႁႃယၢပ်ႇၼႃႇပီၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈသိူဝ်ၶူပ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပႃႇမႆႉမူၺ်ႉ လႄႈတူဝ်ထိူၼ်ႇ ၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇသေ မၼ်းၵႂႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်လႄႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇတႄႉ ပေႃးတေ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၼႆ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတူဝ်ဢေႃႈ”

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း