Saturday, June 15, 2024

PNO ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်း PNO ၼႄၶႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တီၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ ၺွပ်း ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ။

ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၽႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃး သိုၵ်း PNO ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ၵေႃႉလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃးဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ၺွပ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း သႅၼ်ႁွမ်း 30 – 40 ၼႆႉသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ ။ သမ်ႉပၢႆ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ထႅင်ႈ ။ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇထုတ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ဝႃႈႁင်းၵေႃႉဢၼ်လွတ်ႈမႃးၼႆႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ် မႃးထုတ်ႇဢဝ်ၼႆ တေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၼႆၵေႃႈဝႃႈ တေဢဝ်တူဝ်သူင်ႇထိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၼႆၵေႃႈလၢတ်ႈ ၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၵူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ၼႆႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၽႄႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း PNO ၶဝ် ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁႆႈ ၼႃး သူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်ၼႆသေ PNO လူင်းသွၵ်ႈၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ တီႉၺွပ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ။လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူးၸုမ်း PNO ယူႇၵေႃႈတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်တီႉၺွပ်းၼႆႉ မၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႈ ။ၵူၼ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၵေႃႈ လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 40 – 50 သႅၼ်ၼႆႉသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း။တီႉတေႉမၼ်း ၶဝ်လူဝ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈပဵၼ်ၽႂ်ၼႆသေ လီႁႃၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆယႃႈၶဝ်ဢေႃႈ။ သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ်သေ လႄႇႁႃတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၶဝ်ႁေႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႁဵတ်းႁႃငိုၼ်းၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႈၵတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တႃႇၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆသေ PNO တဵၵ်းၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 4000 လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း