Wednesday, June 19, 2024

ထႆးၵိုတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉငႃးမိူင်းတႆး ၶၼ်ငႃး လူင်းၶိုၼ်း

Must read

ၶၼ်ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼမ်လႄႈ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းထႆး ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ငႃးလႅင် 22 ၸွႆႉ 130,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ငႃးလမ် 140,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်ငႃး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် လိူၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ တၼ်းလႆႈၶၢႆထိုင် 150,000 ပျႃး ထိုင် 160,000 ပျႃးၵၼ်။ တေႃႈလဵဝ် ၶၼ်ငႃးလႅင် 130,000 ပျႃး ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈတႃႇသူပ်းတဵင်း ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၵႃး Vigo 1 လမ်း လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် 3,500 ဝၢတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈႁတ်ႇ – ၼႃးၵူင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၵဵပ်းထႅင်ႈ ၵႃး Vigo 1 လမ်း လႆႈပၼ် 1,750 ဝၢတ်ႇသေ ဢဝ်ၶၼ်ငႃးၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်းလူင်းၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇၼႃးမူၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်းပလိၵ်ႈသိုၵ်းထႆးၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ငႃးတၢင်း မိူင်းတႆးၼႆႉ သူင်ႇၶဝ်ႈၸူး တၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးတူၵ်းထႅင်ႈ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လိူဝ်သေ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ၼႃးၵူင်းၼႆႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼႆႉ ပၼ်ႁႃထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လွင်ႈၸဝ်ႈရူတ်ႉလိူင်တၢင်းၾင်ႇထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉၵူၼ်းတီႈၵဵၵ်း ၼႃးမူၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇၵူၼ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႃးတၢင်ႇငႃး တၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းမိူင်းထႆးၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃတင်းၸဝ်ႈရူတ်ႉလိူင်သေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉလိူင်ၶဝ် ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းထႆးၶဝ် ယူႇတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇပၼ်ငႃးတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပုၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးၼႆႉလူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းတေပိုင်ႈၵၼ် 10,000 ပျႃး ၵူႈပီ တေပိူင်ႈၵၼ် ၶိုင်ႈတေႃႇ ၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီၼႆႉ တၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ငႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလီလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးၶိုၼ်ႈ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵူၼ်း 1 ဝၼ်းလႂ် လႆႈၸၢင်ႈၵၼ် 10,000 ပျႃး ၸဝ်ႈသူၼ် လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ငႃးတီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ 1 ၶႂၢႆး လႆႈၶၢႆ 100,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၼ်မၼ်းလူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ 1 ၶႂၢႆး 80,000 ပျႃး ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶဝ်ႈၶႄႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼိမ်ဝႆႉ 1 ၸွႆႉ 700 ပျႃး ၵူၺ်းၵေႃႈ ပႆႇမီးၵူၼ်း ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်းသူၼ် ဢၼ်တေတေႃႉဢဝ်ၶၢႆလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈ ၶွၼ်ႇ ၸူးတၢင်း မိူင်းထႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် မၢၵ်ႇၽဵတ်းလိပ်း၊ မၢၵ်ႇၽဵတ်းႁႅင်း၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ႁမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်း ပွတ်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း