Saturday, June 15, 2024

ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် ထိုင် 3,000 ပျႃး တီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊ 2,900 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo NMG-ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတီႈၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉမၼ်းသႅၼ်းထၢတ်ႈသီႇ 1 လိတ်ႊလႂ် 3,000 ပျႃး၊ တီႇၸေႇ (ပရီႇမီႇ ယမ်ႇ) 1 လိတ်ႊ 2,800-2,900 ပျႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၶႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လိတ်ႊလႂ် 3,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ မွၵ်ႈ 2,900 ပျႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈသေ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇတႄႉ ပႆႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်ႈၼိုင်ႈသေ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်ႈၼမ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

“မိူဝ်ႈ 4-5 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇသေ မၢင်ႁၢၼ်ႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ၽိူဝ်ႇဝႃႈၶိုၼ်းမီးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်  1 လိတ်ႊလႂ်  3,000 ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ၸႂ်ႉပိၵ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊ  ၼႆၸိူင်ႉမိူင်းပိူၼ်ႈတႄႉ ပႆႇမီးၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ  ။  

ၸဝ်ႈၼႃး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ -“ၸဝ်းၼႃးတႄႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းမီႈၸၢၵ်ႈၵႃႈ လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၸၢၵ်ႈ တေလႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈမႃးထႆပၼ် မၢင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈ ၵႂႃႇၵူႈႁိမ်ပိူၼ်ႈမႃး သေႁဵတ်း ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း။  ၵူႈပီ  ႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼမ် ။   ပီၼႆႉတႄႉ  လူတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင်၊ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း သုင်ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ  ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၸဵမ်ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၼ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း