Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆၶမ်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ။

ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 တင်း 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ 509 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈထပ်းၵၼ်  2 ၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း   တူၵ်းၸႂ် ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 509 ၼႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်  တင်းႁိုင်တေမီးမွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ/ ၼႃးထီးၼႆႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း၊ မႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈၼွၼ်း ။  မၢင်ၵေႃႉ တူၵ်း ၸႂ် ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 509 ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉ  မီးပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း သေ ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼႆႉ ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈမႃး သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။  

ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလင်မႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉသတိၵၼ်ဝႆႉ ယူႇတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ မီး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၵၢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယူႇသဝ်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း