Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးထိုင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပၢႆႈထိုင်ႁူဝ်ပူင်း

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းၸွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 560 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းၶမ်းထႅင်ႈလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢမ်းလူင်းတၢင်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉ ဝႆႉထႃႈ  

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢမ်းလူင်းမႃးၸမ်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ၵဵင်းၶမ်း  ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ။ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတင်း သိုၵ်း RCSS   ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈထိုင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈသိုပ်ႇပၢႆႈလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇယၢႆႉၶၢႆႉတီႈလူင်းမႃးယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ တေသိုပ်ႇယူႇသဝ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပေႃးၶၢဝ်းယၢဝ်း သမ်ႉတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၺႃးမႂ်ငိုၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (လွၵ်းၸွၵ်ႇ) မၢင်ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၸပ်းတူဝ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် မႂ်ငိုၼ်းၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၾူၼ်းၵႂႃႇ၊ ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်း ၊ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတပ်ႉ ပထူး (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၺႃးတီႉၽွင်းပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵေႃႉ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021  ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီသေတတ်းသိၼ်  ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ တူတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ။...

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃဝၢႆႊရတ်ႉ 10 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img