Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၺႃးတီႉၽွင်းပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵေႃႉ 2 ပီ။

Photo CJ- ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ် February 2021

ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021  ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီသေတတ်းသိၼ်  ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ တူတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ။ ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၺႃးတီႉၺွပ်းၵၢင်တၢင်း ၊ မၢင်ၵေႃႉၺႃးတီႉၺွပ်း ၽွင်းၵႂႃႇၸႅၵ်ႇတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၽူႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေလႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇမၢပ်ႈၼႄးသေ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၸွႆးတြႃး။ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈၺႃးတီႉဢဝ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ တင်း 6 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် သွင်ပီ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူးမွင်ႇမွင်ႇတိၼ်ႉ/ ၵူဝ်ႇတူး၊ ၵူဝ်ႇၵႃႇသိၼ်၊ ၵူဝ်ႇ သေႃႇဝိၼ်းထုၼ်း၊ ၵူဝ်ႇသေႃႇထူး   ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလူၺ်ႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၽေးသႃႇၽဝ (သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ပုဒ်မ) ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 10 လိူၼ်ၼႆႉလႃႈလီႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်း။ ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ ယူႇၼိူဝ် ပၵ်းပိူင်သေ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။    ဢႃႇၼႃႇ မီးၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈႁဵတ်း၊ ၶႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈပၼ် ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်လွင်ႈတၢင်းလီလီ။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”-  ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 24 ပီ 5 ၵေႃႉ  ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈလွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း။  ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 10 ပီ ထိုင် 13 ပီ ပဵၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇဢၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်း သုတ်း ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း