Saturday, June 15, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

Must read

 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေႃႇတူဝ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵႂႃႇမႃး။

တပ်ႉပႃႉထူး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/7/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၼႂ်းၵႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – တူၼ်ႈတီး၊ တင်ႈပႃးၼႃႈတပ်ႉပႃႉထူး (ဗထူးတပ်မြို့ ဢၼ်မီးၸၼ်ႉၸွမ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။

- Subscription -

 ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ယူႇလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ႁၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆၶႃႈ။ ၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢိုတ်းဝႆႉၵမ်း လဵဝ် ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈသၢဝ်းဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆယူဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတႄႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸႅတ်ႈထၢမ်မၢႆၾၢင်၊ ထတ်းတူၺ်းဝႂ်သမ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ သွၵ်ႈတူၺ်းၼႂ်းၵႃး၊ တႂ်ႈတီႈၼင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၸူၵ်းထူင် ၸူၵ်းထွင်း ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း