Wednesday, April 24, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 30  

Must read

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆ  ၼမ်ႉသေႃႇၵျီႇ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉသေႃႇ ၵျီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇ ယွမ်း 30 လင် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသေႃႇၵျီႇ လူၼ်ႉၾင်ႇသေ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉသေႃႇၵျီႇ 30 လင်ပၢႆ။ ပွၵ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉတႅမ်ႇလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉသေႃႇၵျီႇ။ တၢင်ႇပွၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထူမ်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼမ်ႉ ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မႄႈၼမ်ႉသေႃႇၵျီႇ ဢၼ်လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉသေႃႇၵျီႇၼႆႉ မၢင်တီႈလိုၵ်ႉထိုင်ဢႅဝ်၊ ဢူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။    လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉသုမ်း ၸွမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇ တီႈယၢၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/8/2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉတိုၵ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းဝႆႉယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႆႇလူတ်းယွမ်းမူတ်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း