Tuesday, May 21, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း

Must read

ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

Photo: ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 8/8/2022

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူၼ်ႇပင်းၼမ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ။ ႁူဝ်ႉ ဢုတ်ႇပေႃးၵူၼ်ႇပင်း။ ၵူႈပွၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉႁွင်ႈလၢႆႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵႅပ်ႈ/တၼ်။ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင် ပၼ်။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပွၵ်ႉႁိူၼ်းယေး တီႈၶူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၺႃး ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈ ပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ၊ ပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇသၶၢၼ်းလႄႈ ပွၵ်ႉဢူး ၵျီးၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo: ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 8/8/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မၢင် ႁိူၼ်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵုၼ်ႇပင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢင်ႉ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း