Friday, February 23, 2024

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃး ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

Must read

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃးဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉသုမ်းငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။

Photo – ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ- ၾႆးမႆႈတၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈသႃလႃး ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ပုတ်ႉထ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး  ဢၼ်ဝႆႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း  ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လႄႈမႆႈ ၊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုၵ်ႉၼွင်ႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သၢႆၾႆးၾႃႉ ၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၼၼ်ႉသျွတ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ မႆႈၵႂႃႇတၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 3 မိၼိတ်ႉၼႆႉ တၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶႄလႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈငိုၼ်း 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ   မႆႈပႃးတီႈၼင်ႈ ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဢၼ်ၵႆႉၼင်ႈသေ  မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ဢၼ်မီးတၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ မႆပႃး သၢတ်ႇ ၊ ဢုမ်မွၵ်ႇ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။  တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမီးဝႆႉၵွမ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်း မႆႈပႃး ။  

“ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တေမေးၵေႃႇၵုမ်းႁဵတ်းမႂ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇမူတ်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေပၢင်းဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး မႃးဝႆႉတီႈသႃလႃး ႁိမ်းသိမ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ပီ 2023 ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- လုၵ်ႈၼွင်ႉၶူးဝႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဢႃယု 66 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 44 ဝႃႇသႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ (ဝတ်ႉတႃႈၸေႈ) ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈပူၺ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း။

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ တေပူၼ်ႉတူဝ် သၢင်းၵျူဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24-29/1/2023 ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း သေၵမ်း – ဝႃႈၼႆ။   

ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆတႆး ၶိူဝ်းၵဵင်းတုင်။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈၼင်ႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇမႃးၶၢဝ်းႁိုင်။ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ   ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း