Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၼၢႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ မွၵ်ႇမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၊ တေႁဵတ်းလွင်ႈလူႇတၢၼ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လိၵ်ႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးမူၼ်ႈၵျေႃႇၵႃႈဝႅၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းပၢင် ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ တေႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ “ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ပၢၼ်တႆးသုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်”...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈ Yangon Flim School ၸတ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ ပၼ်တၢင်းႁူႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ(Documentary) တႃႇမူၼ်ႉမႄးငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ၼႆႉ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၼႄငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်လႆႈလူင်းမိုဝ်းထႆႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ထုၵ်ႇတႅင်းတၢႆ ၵေႃႉ ႞

ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် တႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵေႃႉတႅင်း ၼၼ်ႉ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း လုင်းဢိင်ႇတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် ပွၵ်ႉ 2 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇလုင်းၵွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ဢဝ်လႅဝ်း တႅင်းၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းၸၢႆး...

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ

ၾႆးၾႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵႆႉၶၢတ်ႇ/ မွတ်ႇ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၾႆးၾႃႉ  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႆႉၶၢတ်ႇ/ မွတ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုဝ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈထူမ်လိၼ်ၼမ်ႉႁူး

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထူမ်လိၼ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၢၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းတီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယႃႉႁူဝ်ၼမ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁွင်ႉတၵ်ႉ သင်ၵိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇ (ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ) ဢၼ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ်၊...

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထူမ်ၼမ်ႉႁူးဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႂ်ယႂ်ႇဝႆႉၼၵ်း

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢထမ်ႇမ ဢဝ်ၵႃး ထုၺ်ထႆ ထူမ်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး  ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇ(ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ) ဢဝ်ၵႃးလူင် ထုၺ်ထႆ ထူမ်လိၼ်သႂ်ႇတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁူဝ်ဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း...

ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း တႃႇတူမ်ႈတႃႇႁုင် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ သုင်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၾႆးၾႃႉမႃးမႃးၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ  မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလမ်းၽၼ်းမႄႈလႄႈၼွင်ႉ-လၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၵေႃႉတၢႆတီႈလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉၼၢႆး-လုၵ်ႈ-လၢၼ်   ၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လမ်းၽၼ်းတႅင်းလႄႈလူႉတၢႆထင်တီႈၽွမ်ႉၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 2 /9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢႆးလၢၼ် ယူႇႁိူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမႄႈထဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ႈမႃးတႅင်းၽၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးလၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း(လုၵ်ႈၼွင်ႉၸၢႆး ၼွင်ႉပႂ်ႉ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ၊ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3...

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၵႂႃႇတင်းလင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈထမ်ႇမယူင်ႇ ၽြႃးယၢၼ်ႇပျေႇ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လင်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတူႈယဵၼ်သေမႆႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိူဝ် လွင်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းယေး...

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇႁႅင်ႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးယၢပ်ႇ

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ဢၼ်မီး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ႁိမ်းႁူင်းယႃ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း ၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ၶင်ဝႆႉသေ ၸႅၵ်ႇၶၢႆ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆထူမ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း   ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လူႉသုမ်းၼမ် မၢင်ၸဝ်ႈလႆႈဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၾၼ်းမႂ်ႇ/ ႁဵတ်းတိူၵ်ႇၵႃႈၶိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် 5-6 ဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸဝ်ႈၼႃးလုသုမ်းၼမ်  လႆႈဝၢၼ်ႇၵႃႈ သႂ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်။   ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ် တႃႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႉမႂ်ႇ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3-13/6/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၶူး သွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ်ႁဵၼ်း...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 1,800 ပၢႆ တိူဝ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼမ်ႉၼွင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁႅင်ႈဝႆး   လိူဝ်ၵူႈပီ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ - ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img