Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုဝ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈထူမ်လိၼ်ၼမ်ႉႁူး

Must read

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထူမ်လိၼ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၢၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းတီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယႃႉႁူဝ်ၼမ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁွင်ႉတၵ်ႉ သင်ၵိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇ (ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ) ဢၼ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၼႆႉၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ႉႁူးၼႆႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

  ၼမ်ႉႁူးပႃးဝႅၼ်ၼႆႉမီးဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁူဝ်ဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပူၼ်ႉမႃး 3 ဝၼ်းၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ လွင်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ထူမ်လိၼ်ပႅတ်ႈတီႈၼမ်ႉႁူးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈတေ ႁႅင်ႈ ၊ ၼႃးၸၢင်ႈထိုင်တီႈႁၢမ်း  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈထူမ်လိၼ်ထူမ်သၢႆးသႂ်ႇလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်းၼႆ လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၵႃးလူင်ထုၺ်ထႆ ထူမ်လိၼ်သႂ်ႇ တီႈႁိမ်း ၶၢင်ႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉမႃး မၼ်းတၼ်းထူမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလႄႈ ႁိမ်းၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၼႃႈယၢဝ်းမွၵ်ႈ 130 ထတ်း/ပေႇ၊ တၢင်းလင် 50 ထတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁႅင်း ၵေႃႈပႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းထႅင်ႈ လွင်ႈဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ထူမ်လိၼ်တီႈ ၼမ်ႉႁူးၼႆႉၺႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇထူပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈ ပႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွင်ႉတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇထူပ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ထဵင်မေႃးၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ။ မၼ်း ထဵင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ ၸိူဝ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်သူ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁၢမ်ႈ။ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတွပ်ႇဝႃႈ တင်းမိူင်း ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်ႈ ပေႃးၵဝ်ဢမ်ႇႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇလိုဝ်းလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉၼႆဢေႃႈ ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ဢွင်ႈတီႈ  တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ၼၼ်ႉ  သင်ဝႃႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထူမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် ၼႃးၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 300 ဢေႊၵႃႊပၢႆၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၽုၵ်ႇသွမ်ႈသေ ၸၢင်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈမူတ်း   ဝႃႈၼႆ။  

ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းၼႃႈမၼ်း တေၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 200 ထတ်း/ ပေႇ။ တၢင်းယၢဝ်းတေမီး မွၵ်ႈ 300 ထတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတိတ်းၸပ်းတင်းၼမ်ႉႁူးၼၵႃးထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉပႃးၼမ်ႉႁူးၼၵႃးထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း သြႃႇၵျွင်းထၢၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး  လုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းမႃး တူၵ်းၼႃႈ တီႈတၢင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉသေ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ မႃးၵိူတ်ႇယႂ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း လွင်ႈမၼ်းၸၢႆး ၶိုင်ဢၢင်ႈထူမ်လိၼ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃ ဝႅၼ်ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း