Sunday, May 26, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပီ

Must read

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 1,800 ပၢႆ တိူဝ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

Photo: Sun Le Mongnai/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီ 2022

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း မီး 21 ပၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလွႆသႅင် ၽူႈမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၶႃႈ မီး 1,803 လႆႈဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ။ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉ မီး 1,100 ၼႆႉၵူၺ်း။ ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပိုတ်ႇတင်း 4 ပွၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးၸမ် 700 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈသွင်ပီ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ မီးလွင်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇသွၼ်မႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2020 – 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵေႃႈပႃး။ မိူဝ်ႈပီ 2021  တင်းမူတ်း ပၢင်သွၼ်မီး 16 တီႈ  ။

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တင်းမူတ်းမီး 21 ပၢင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 1,803 ၵေႃႉ၊ ၸဝ်ႈၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၸၢႆးယိင်း မီး 108 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈသမ်ႉ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ – ၸၼ်ႉႁႃႈ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း