Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလမ်းၽၼ်းမႄႈလႄႈၼွင်ႉ-လၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၵေႃႉတၢႆတီႈလဵဝ်ၵၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉၼၢႆး-လုၵ်ႈ-လၢၼ်   ၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လမ်းၽၼ်းတႅင်းလႄႈလူႉတၢႆထင်တီႈၽွမ်ႉၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ။

ပၢင်မႃႇသႃႇ 3 ၵေႃႉၼၢႆးလၢၼ် ဢၼ်ၺႃးၽၼ်းတၢႆ တီႈမိူင်းၼၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 2 /9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢႆးလၢၼ် ယူႇႁိူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမႄႈထဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ႈမႃးတႅင်းၽၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးလၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း(လုၵ်ႈၼွင်ႉၸၢႆး ၼွင်ႉပႂ်ႉ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ၊ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁိမ်းႁွမ်းလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ 4/9/2022။  

- Subscription -

 ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈထဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။မဝ်းယႃႈသေၶဝ်ႈမႃးၽၼ်းတႅင်းမႄႈထဝ်ႈတၢႆဢွၼ်တၢင်း။ သမ်ႉသိုပ်ႇၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းသေ မိူဝ်းမေႃး ၵၼ်တင်းၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း။ ၽိူဝ်ႇၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း  ႁွပ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ (ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ် ၶိင်းမဝ်းယႃႈ) ၼၼ်ႉသေလႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ၶိင်းၼၼ်ႉႁၼ်ယဝ်ႉလမ်းၽၼ်းထႅင်ႈ။ တၢႆၵိုၵ်းၵၼ်တင်း 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၵၢင်ဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။  ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၺႃးၽၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၼၢႆးလၢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ မႄႈထဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉဢႃယု 75 ပီ။ ၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်းသမ်ႉဢႃယု 30 ပီလႄႈလၢၼ်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 2 ၶူပ်ႇၵူၺ်း။

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၽၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉဢႃယုမီး 50 ပီ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵိၼ်ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်သေ ဢွၵ်ႇလူမ်းယွင်ႇယဝ်ႉလမ်းၽၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ်ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၼႃႇမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ။ ၶၢႆၵူႈတီႈ သိုဝ်ႉလႆႈၵူႈတီႈ။ ၵိၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တေႃႇၼႃႈၵူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႄႈ မီးၵူႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶႃႈလူင်။ ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆမၼ်းပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းၽၼ်းမႄႈမၼ်းလႄႈၼွင်ႉပႂ်ႉ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းတၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တေသိုပ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈပႆႇႁူႉ။

ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃးတီႉၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆ ဢမ်ႇႁိုင်ၼိုင်ႈဝူင်ႈၶိုၼ်းပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းလွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၵူဝ်ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ၵဝ်းတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ်တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်၊ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်တီႉၺွပ်းၽဵဝ်ႈပၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉတႄႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း