Tuesday, May 21, 2024

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ

Must read

ၾႆးၾႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵႆႉၶၢတ်ႇ/ မွတ်ႇ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၾႆးၾႃႉ  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႆႉၶၢတ်ႇ/ မွတ်ႇ မၢင်ဝၼ်းမႃး 5 မိၼိတ်ႉ၊ မၢင်ဝၼ်းမႃး 2-3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မေႃႈႁုင်ၶဝ်ႈ၊ မေႃႈႁုင်ၽၵ်း၊ မေႃႈတင်ႈၼမ်ႉမႆႈ/ ဢုၼ်ႇ၊ ၸၢၵ်ႈၸၼ်ၼမ်ႉ၊ လွတ်ႈၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ထၢၼ်ႇ/ ၽိုၼ်း သႂ်ႇၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။

- Subscription -
ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဝႃႈ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ တေပၼ် 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် – 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ယၢမ်း လဵဝ် ၶဝ်ပၼ်မႃး 1 ဝၼ်း 2-3 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ မၢင်ဝၼ်းမႃး 5 မိၼိတ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်မႃးၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင် ၶိုၼ်းလိုၵ်း။ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇတူမ်ႈ၊ လူဝ်ႇႁုင်၊ လူဝ်ႇၵိၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉဢမ်ႇမႃး။ ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈ လူဝ်ႇၸႂ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမႃး ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈလူဝ်ႇၼွၼ်းသမ်ႉမႃး ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢၵျၢင်ႉၶဝ်ၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ၵဵပ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ မၢင်ႁိူၼ်း ၵူႈပွၵ်ႈ လႆႈသဵင်ႈ တေႃႇလိူၼ် 1,000 ပျႃး – 2,000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် လႆႈပၼ်ထိုင် 10,000 ပျႃးပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵႃႈၾႆးၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းလိူဝ်ၼႆႉ ၶဝ်လိူဝ် ယူႊၼိတ်ႊမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်တႅမ်ႈလိူဝ် 20 – 30 ယူႊၼိတ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈသဵင်ႈ 1,000 – 2,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်းမႃးၵဵပ်း 16,000 ပျႃး 20,000 ပျႃး ၵႃႈၼႆႉ။ ၵႃႈ ၾႆးတႄႉ 1 ယူႊၼိတ်ႊ 750 ပျႃး။ ၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ငိုၼ်းၵႃႈၾႆးသမ်ႉ မႃးၵဵပ်းၵူႈလိူၼ် ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်း ပၼ်သင်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇၼႆႉ ၵႃႈထၢၼ်ႇ၊ ၽိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇထၢၼ်ႇသႂ်ႇၾႆး 1 ထူင် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 40,000 ပျႃး 60,000 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ၵူႈပွၵ်ႈ 7,500 ပျႃး 15,000 ပျႃး။ ၽိုၼ်းသႂ်ႇၾႆး 1 ထူဝ်ႈဢွၼ်ႇ 1 လမ်း 25,000 ပျႃး 30,000 ပျႃး၊ ၵူႈပွၵ်ႈ 5,000 ပျႃး။ ၵႅတ်ႉသ်ႉ 1 ပုင်း(ပုင်းလဵၵ်ႉ) 110,000 ပျႃး၊ ၵူႈပွၵ်ႈ 48,000 ပျႃးလႄႈ 50,000 ပျႃး မွၵ်ႈ ၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးတင်းမူတ်း လီမိူၼ်ၶိုၼ်းၵူႈပွၵ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈသေမဵဝ်း။ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမႃးပူင်ႇမၢၼ်ႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈယူႇသႃႇ ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉငၢႆႈၶိုၼ်ႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်းဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉၶၢတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၶႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းလႂ် မႃးၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵမ်ႉၶဝ်ပၼ်မႃးၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းတႅမ်ႇႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း