Thursday, February 9, 2023

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထူမ်ၼမ်ႉႁူးဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႂ်ယႂ်ႇဝႆႉၼၵ်း

Must read

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢထမ်ႇမ ဢဝ်ၵႃး ထုၺ်ထႆ ထူမ်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်  ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး  ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇ(ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ) ဢဝ်ၵႃးလူင် ထုၺ်ထႆ ထူမ်လိၼ်သႂ်ႇတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁူဝ်ဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉတီႈလိၼ်ၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ ၸႂ်ယႂ်ႇ ပိုင်ႈဢိင်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ရူတ်ႉၵႃး ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ဢၼ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ဢၼ်မႃးဢဝ်လိၼ်ထူမ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢၢင်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိၼ်ထူမ်သေ ႁဵတ်းတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးႁိုင်မႃး မၼ်းတေတတ်းႁဵတ်းလွၵ်းႁဵတ်းဝႅင်းသေ ၶၢႆၵိၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶွင်ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မိူင်းၼၢႆးဢေႃႈ။ ၼမ်ႉႁူးဢၼ်တီႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လဵင်ႉတူင်ႈၼႃး 300 ဢေႊၵပၢႆ။ လွင်ႈမၼ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ သၢၼ်ၶတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းၼႃႈမၼ်း တေၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 200 ထတ်း/ ပေႇ။ တၢင်းယၢဝ်းတေမီး မွၵ်ႈ 300 ထတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတိတ်းၸပ်းတင်းၼမ်ႉႁူးၼၵႃးထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉပႃးၼမ်ႉႁူးၼၵႃးထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇႁၢမ်ႈမႃး လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2010 တင်း 2015 ပၢၼ်သိူဝ်ၽိူၵ်ႇတင်း ႁူဝ်သိူဝ် ႁႅင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၶဝ်လႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း မႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈသေ ၶဝ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈႁတ်း ႁဵတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်းၼႆႉ ထူမ်လိၼ်ပႅတ်ႈတီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ယဝ်ႉၼႆႉၸိုင် ၸဝ်ႈၼႃး တေဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တူင်ႈၼႃး ဢမ်ႇယွမ်း 300 ဢေႊၵႃႊ တေလႆႈႁၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဝႃးၶဝ်တဵင်ႁူဝ်ၼမ်ႉၵႂႃႇၼႆ ၼမ်ႉ ဢၼ်လႆလဵင်ႉၼႃးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ တေႁႅင်ႈယဝ်ႉ ၼႃးႁဝ်းၶႃႈ တေႁၢမ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ သင်ၶၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၼႃး ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶိင်းၵျွင်းသြႃႇၼႆႉ မၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းၼဝတ ပီ 2002-03 ၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင် မၼ်းပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မိူင်းၼၢႆးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူး တူဝ်ဢူးမွင်ႇၸူဝ်းယူႇၵေႃႈတိတ်းတေႃႇပႆႇလႆႈ။

ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း သြႃႇၵျွင်းထၢၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတႄႉ လုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းမႃး တူၵ်းၼႃႈ တီႈတၢင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉသေ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ မႃးၵိူတ်ႇယႂ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း လွင်ႈမၼ်းၸၢႆး ၶိုင်ဢၢင်ႈထူမ်လိၼ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃ ဝႅၼ်ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း