Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၼၢႆး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃး တီႈမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇထူၼ်ႈသွင်

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထႅင်ႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ။ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉတီႈမိူင်းၼၢႆးပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼၢင်းသူၺ်ႇၺုၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ၊ ၸၢႆးဝိၼ်းၼၢႆႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပူႉၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ)၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ပူႇႁဵင်) ၊ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပတ်းပူၶိုၼ်းႁေႃ“ၽီ”ၸဝ်ႈပူႈၸဝ်ႈၼၢႆးၶိုၼ်းသေ မွပ်ႈတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွပ်ႈႁေႃ  ၵၼ်ႇတေႃးမူးၸႃးၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး  ၽီႈပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ ပႂ်ႉမိူင်း မိူင်းၼၢႆး ။ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈမိူင်း မွပ်ႈႁေႃၸဝ်ႈ ပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/11/2019 တီႈဝၢင်းႁေႃၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵင်ပၢႆ။ ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး  မိူင်းၼၢႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ၵုမ်းၵေႃႇလုမ်းလႃးႁေႃၸဝ်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင်  ပဵၼ်ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး  ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပေႃးပဵၼ် လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ သိပ်းၶမ်ႈ...

မိူင်းၼၢႆးႁဵတ်းပွႆးၼူၾႆးတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၵၢဝ်ႇယွၼ်းၾူၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼူၾႆး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2019 သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပွႆႇၼူၾႆး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဢၼ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးပၢင်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ပၢင်ပွႆး ၼႆၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၢၵ်ႈတေႃႇၼမ်ႉႁူး...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးဝတ်ႉဝႃးႁူင်းႁဵၼ်းႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်

ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃး၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢၼ်ၺႃးၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇတႄႉပဵၼ် ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ၊ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း၊ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈ   ဢိူင်ႇၵုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img