Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼမ်ႉၼွင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁႅင်ႈဝႆး   လိူဝ်ၵူႈပီ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ - ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၶျူင်း ၼႆဢေႃႈ။ ဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 40 ပီ။  ႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇႁိမ်းႁူင်းယႃ  တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ။ ႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉယူႇၵႆပိူၼ်ႈ  သမ်ႉမီးၼႂ်းၸွၵ်ႉဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈၼေႈ။ မွၵ်ႈ...

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း တၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈႁၢႆယဝ်ႉ 4 လမ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း တီႈဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး တႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ   

တိုၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သီႇၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉမႃး  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉ မေႃႇ၊ ၼမ်ႉၼွင်၊ ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇႁႅင်ႈမႃးတင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် တႄႇႁူပ်ႉထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းမႃးႁိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းလူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မီးၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ပေႃးၶၢဝ်းႁိုင်လိူဝ်ၼႆႉၵူဝ်မီးၶီႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ ၊ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ။ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း  တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၽႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊  ပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၵၢတ်ႇမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပႆႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၼၢႆး ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 ၵၢတ်ႇလူင်မိူင်းၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈတီႈမိူင်းၼၢႆး ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သင်ႇ ဢိုတ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၼၢႆးမီး 100 ပၢႆၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးၵႂႃႇ 110 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-16/11/2021 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းမူတ်း 1,430 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈထိုင် မိူင်းၼၢႆး – မိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ  ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈ- ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉ႞

ၸုမ်းသိုၵ်းမိူၵ်ႈလိူင်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 တီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 7 မူင်း - 8 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဵတ်းသိုၵ်းမုတ်း လူမ်ႇယိုဝ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈရူတ်ႉၵႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းရူတ်ႉႁွၼ်ႈ ထဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းရူတ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း  ၵၢင်ဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်လိူဝ် ဝၼ်းၵဝ်ႇ ပႃးတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸႄႈဝဵင်း တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် တူၼ်ႈတီး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းယႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶိုင်ဢၢင်ႈယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆး ၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူး ၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ တေမီးၵူၼ်း / ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၢင်ႈၶိုင်မႃးယႃႉ မႃး ၶုတ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ “ႁႂ်ႈၵႄးၼမ်ႉ ၵူႈသၢႆ ၵူႈတိုင်း ၵူႈႁူၺ်ႈ လႆႈလႆလွတ်ႈၽေး တူၼ်ႈမႆႉၵူႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလူမ်းယဵၼ် တႃႇၵူၼ်းတင်း ၼမ်” ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ မႄႈၶၢဝ်၊...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img