Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

Must read

ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼမ်ႉၼွင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁႅင်ႈဝႆး   လိူဝ်ၵူႈပီ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

တီႈမိူင်းၼၢႆး ၼမ်ႉႁႅင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ – ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇၼမ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၼမ်ႉတႃႇႁဵတ်းသူၼ် ႁဵတ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းတႄႉ တႄႇဢဝ်ၼႃႈသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉမႃး ၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတႃႇၸႂ်ႉ။  ႁႅင်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇတင်း ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ ဢၼ်လဵင်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လႆႈၸႂ်ႉၵိၼ်ဢၢပ်ႇၵၼ်။ သင်ဝႃႈ သွင်ၼွင်ၼၼ်ႉ ႁႅင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၵမ်းလဵဝ်။ ၼမ်ႉမေႃႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းတႄႉ မီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼမ်ႉဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉ မၢင် ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမေႃႇၶုတ်းမႂ်ႇသေ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ႉ  ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇလႄႈ ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးထႅင်ႈ ၼမ်ႉ ႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၊ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ်ပေႃးၸႂ်ႉ ။ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

“ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈတုၵ်ႉၶၵၼ်ဢေႃႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းဢမ်ႇမႃး၊  ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။  ၼႃးၸိူဝ်းမီးၼိူဝ်ၵွင်းၼၼ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်သူၼ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉထႆသေ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၵေႃႈမီးၼမ်။ ဢၼ်ၽုၵ်ႇလႆႈသွမ်ႈလႆႈၵေႃႈတေပဵၼ် ၸိူဝ်းမီးတီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႃးၼႆႉ လူဝ်ႇသႂၢင်းၼမ်ႉ ယူႇတႃႇသေႇ လႄႈ သင်ဝႃႈ ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ယိင်ႈၶႅၼ်းတေတုၵ်ႉၶႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈ။

ပီၼႆႉတီႈမိူင်းၼၢႆး ပႃႇမႆႇလူႉ ဢမ်ႇမီတူၼ်ႈမႆႉၶဵဝ်ၸမ်ႉ လႄႈၼမ်ႉၵေႃႈၸင်ႇႁႅင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးလဵင်ႉတွင်ႉ ၶဝ်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃးၵူႈပီၼၼ်ႉ လႆႈတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸူးတၢင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မွၵ်ႇ မႆႇ ထိုင် တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။ သူၼ်သမ်ႉၽုၵ်ႇ   မီႇႁေႃ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ)၊  မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ  ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တၢင်ႇၶၢႆထိုင်တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁႅင်းၸဝ်ႉ ၾႆးဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ မႆႈဝႃႈမႆႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈၶႃႈ တၢင်းမႆႈၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇတႅမ်ႇ 30 ၻီႊၵရီႊ။ ရႃႇသီႇဢုတု ၾိင်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၵူၼ်းယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ တႅပ်းမႆႉၵေႃႈၼမ်၊ ၵူႈပီတႄႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇပေႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ပီၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇထူဝ်ႈသေ တၢင်ႇၶၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပီၼႆႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ထူဝ်ႈၼိုင်ႈလမ်း 3-4 ႁဵင် ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 5 ႁဵင်ပျႃး။ ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်မူတ်း ၵူႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢုမ် 500 ပျႃး ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 700-800 ပျႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း