Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

Photo wikihow-ယိုဝ်းၵွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၶျူင်း ၼႆဢေႃႈ။ ဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 40 ပီ။  ႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇႁိမ်းႁူင်းယႃ  တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ။ ႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉယူႇၵႆပိူၼ်ႈ  သမ်ႉမီးၼႂ်းၸွၵ်ႉဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈၼေႈ။ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ယူႇၼွၵ်ႈဝၢင်းႁိူၼ်းသေႁွင်ႉမၼ်း။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ 2 ၵမ်း တၢႆထင်တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်း မီးတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ မီးလွင်ႈတၢင်းသင် လႄႈမႃးယိုဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလဵဝ်ၵၼ်လၢတ်ႈ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၶျူင်းၼႆႉ ပေႃႈပဵၼ်တႆး မႄႈပဵၼ်မၢၼ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးမီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 4 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း။

ၽူႈယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“   မၼ်းၼႆႉ  မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မၼ်းၵႆႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်း ၼႆႉသေ ၵႆႉလွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵႆႉယွၼ်းငိုၼ်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢေႃႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းယိုဝ်းမၼ်းၶႃႈလူးၼေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ် ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်းတႅမ်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်မီးမႃးထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး တူၵ်းၸႂ်ယုပ်းၽၢၼ်ႈ။

တီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးပွင်ႉၶၢင်း  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်၊လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၵေႃႈၵႆႉၵႆႉမီး – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/3/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းပၢင်လူင် တုၵ်းယွၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈပေႃႈမႄႈမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈလႄႈထိုင်တီႈၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမႄႈတၢႆသေ ၾင်တူဝ်တၢႆမႄႈဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း